Poniżej przedstawiony został orientacyjny cennik podstawowych usług oferowanych przez Biuro. Ostateczna cena ustalana jest zawsze w drodze negocjacji, z każdym Klientem indywidualnie. Na jej wysokość wpływa m.in.: rodzaj prowadzonej działalności i formy opodatkowania, ilość dokumentów księgowych oraz liczba pracowników.

USŁUGA CENA

Ryczałt ewidencjonowany / karta podatkowa od 100zł netto
Ryczałt ewidencjonowany / karta podatkowa + ewidencje VAT od 160zł netto
Księga przychodów i rozchodów od 100zł netto
Księga przychodów i rozchodów + ewidencje VAT od 160zł netto
Księga rachunkowa od 500zł netto
Ewidencja kadrowo-płacowa od 25zł netto
Zamknięcie roku + bilans + sprawozdania finansowe miesięczna należność
Wniosek VZM o zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych 7% kwoty zwrotu
Rozliczenia roczne / zeznania podatkowe od 20zł netto
Rejestracja działalności w urzędach od 100zł netto
Opracowanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont od 300zł netto


Copyrights UKPKP 2011