Poniżej przedstawiony został orientacyjny cennik podstawowych usług oferowanych przez Biuro. Ostateczna cena ustalana jest zawsze w drodze negocjacji, z każdym Klientem indywidualnie.

Na jej wysokość wpływa m.in.: rodzaj prowadzonej działalności i formy opodatkowania, ilość dokumentów księgowych oraz liczba pracowników.

 

USŁUGACENA
Ryczałt ewidencjonowany / karta podatkowaod 244 zł netto
Ryczałt ewidencjonowany / karta podatkowa + ewidencje VATod 275 zł netto
Księga przychodów i rozchodówod 244 zł netto
Księga przychodów i rozchodów + ewidencje VATod 275 zł netto
Księga rachunkowaod 750 zł netto
Ewidencja kadrowo-płacowaod 50 zł netto
Zamknięcie roku + bilans + sprawozdania finansowemiesięczna należność
Rozliczenia roczne / zeznania podatkoweod 40 zł netto
Rejestracja działalności w urzędachod 100 zł netto
Image