Świadczymy następujące usługi:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie książek przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie karty podatkowej
 • prowadzenie obsługi kadrowej pracowników

 foto2of

W ramach wyżej wymienionych usług realizowane są m.in. następujące prace:

 • sporządzanie kalkulacji PIT, CIT, VAT
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • sporządzanie i wysyłanie zgłoszeń oraz deklaracji ZUS
 • sporządzanie list płac i kartotek wynagrodzeń
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej
 • rozliczanie PPK w ramach udzielonych pełnomocnictw
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • rozliczanie zeznań podatkowych PIT, w tym wynajmu
 • reprezentowanie klientów przed urzędami (również w trakcie kontroli)
 • przechowywanie dokumentów w archiwum
 • wyprowadzanie zaległości
 • sporządzanie pism, wniosków, zestawień finansowych
 • pomoc przy zakładaniu i likwidacji firmy
 • porady księgowe, kadrowe, podatkowe

foto3cen